Noteikumi un Privātuma politika

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs  SIA "Sunbeam cosmetics" reģistrācijas Nr. 40203326670 , juridiskā adrese Bišu iela 4-2, Gulbene, LV-4401 (turpmāk saukts Pārdevējs), un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 20 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.


Distances līgums

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā preci (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā https://sunbeam-cosmetics.mozello.lv Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected] . Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot SIA DPD LAtvija (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu [email protected]. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (Rīgas iela 68, Gulbene, Latvija, LV-4401) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8. Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

9. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā https://sunbeam-cosmetics.mozello.lv ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar pārskaitījumu uz SIA Sunbeam cosmetics konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.


Privātuma politikas papildinājumi

SIA Sunbeam cosmetics ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju mājas lapā www.sunbeam-cosmetics.mozello.lv

SIA “Sunbeam cosmetics” Privātuma Politika

Mūsu misija ir palīdzēt Tev atklāt ētiski ražotus produktus, kā arī nodrošināt vērtīgu, noderīgu informāciju par dzīves stilu, kuram mēs paši ticam. Lai to nodrošinātu, mēs izveidojām un pārvaldām šo  tiešsaistes veikalu, kā arī publicējam informāciju un tiešsaistes piedāvājumus gan šeit, gan citās platformās un sociālajos mēdijos. Dažkārt mēs arī piedāvājam Tev personalizētu saturu un reklāmas, kurās, mūsuprāt, Tu būtu ieinteresēts, balstoties uz informāciju, kuru esam ieguvuši no Tevis un citām trešajām personām. Mēs izmantojam tikai to informāciju, kuras iegūšanai mums ir tiesisks pamats.
Šī politika palīdzēs Tev saprast, kādu informāciju mēs ievācam, kā mēs to izmantojam un kādas ir Tavas tiesības. Par cik mums ir saistošas dažādas normatīvās prasības, daļa no zemāk esošā teksta būs izteikta salīdzinoši  specifiskā valodā, tomēr, kur iespējams, mēs centāmies izdarīt visu iespējamo, lai to izskaidrotu vienkāršā un skaidrā veidā.

Izmantotie termini

Klients – Jebkura fiziska persona (turpmāk tekstā arī “Klients”, “Datu Subjekts”, “Lietotājs”, “Tu”), kura lieto, ir izteikusi vēlmi lietot vai jebkādā veidā ir saistīta ar kādu no pakalpojumiem, kurus piedāvā SIA “Sunbeam cosmetics” (turpmāk tekstā arī “Atbildīgā Persona”, “Mēs”).

Atbildīgā Persona – SIA “Sunbeam cosmetics” (reģ. Nr. 40203326670, reģistrācijas datums 17.06.2021), Bišu iela 4-2, Rīga, LAtvija, LV-4401 .

Kā sazināties ar mums

Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no zemāk norādītajiem veidiem:   

E-pasts: [email protected]
Internea adrese: https://sunbeam-cosmetics.mozello.lv

Facebook: @Sunbeamcosmetics

Instagram: @sunbeam_cosmetics

Atbildīgā Persona iekļauj jebkuru juridisku organizāciju , kura pieder Atbildīgajai Personai un kura darbojas kā Klienta personas datu pārzinis.
Šeit lietotie termini, kā piemēram “personas dati”, “apstrādātājs”, “apstrāde”, “profilēšana” vai “atbildīgā persona” un citi, tiek lietoti saskaņā ar definīcijām, kuras minētas 4. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā saukta par “GDPR”).

Vispārīgie noteikumi

Šī Privātuma Politika (turpmāk tekstā saukta arī “Privātuma Principi”, “Principi”) precizē personas datu (turpmāk tekstā saukti arī “Dati”) apstrādes veidu, apjomu un mērķi, saistībā ar Mūsu pakalpojumu sniegšanu un Mūsu tiešsaistes piedāvājumu mājaslapās, e-veikalā un citos tiešsaistes kanālos, sociālajos tīklos un platformās (turpmāk tekstā arī “Tiešsaistes Piedāvājums”), un izskaidro ar tiem saistītās funkcijas un saturu. Šie Privātuma Principi ir spēkā, ja Klients lieto, ir lietojis vai ir izteicis vēlmi lietot vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar pakalpojumiem, kurus piedāvā Atbildīgā Persona, ieskaitot attiecības ar klientu, kuras nodibinātas pirms šo Principu stāšanās spēkā.
Šie Principi vispārējā līmenī raksturo, kā Atbildīgā Persona apstrādā Datus. Specifiskas detaļas par Datu apstrādi var tikt aprakstītas starp pusēm noslēgtajos līgumos, citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos Atbildīgās Personas mājaslapā- https://sunbeam-cosmetics.mozello.lv .
Piemērojamo likumu ietvaros Atbildīgā Persona nodrošina  datu konfidencialitāti un ir ieviesusi tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu neautorizētu pieeju Datiem, nelikumīgu Datu apstrādi vai iegūšanu, netīšu Datu pazaudēšanu, modifikāciju vai iznīcināšanu.
Atbildīgā Persona var izmantot apstiprinātus ārējos datu apstrādātājus. Šādos gadījumos, Atbildīgā Persona veic nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu ka šie Datu apstrādātāji atbilst piemērojamajiem likumiem un atbilstošajiem drošības pasākumiem.

Piemērojamie juridiskie pamati

Saskaņā ar GDPR 13. pantu, mēs Jūs informējam par mūsu Datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Uz Klientiem no GDPR piemērošanas reģiona, t.i., ES un EEZ, attiecas sekojošais (ja juridiskais pamats nav minēts konkrētajā specifiskajā skaidrojumā):

 • piekrišanas (tai skaitā piekrišanas sīkdatņu izmantošanai) iegūšanas juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 7. pants;
 • mūsu pakalpojumu izpildes un līgumisko saistību nodrošināšanas, kā arī atbildēšanas uz pieprasījumiem nepieciešamās Datu apstrādes (ieskaitot sīkdatnes) juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts;
 • personisko sīkdatņu apstrādes un/vai saziņas ar Klientiem juridiskais pamats attiecībā uz mūsu un mūsu partneru produktiem un pakalpojumiem, kā arī tiešsaistes piedāvājumu, ir mūsu likumīgās intereses (t.i., interese par mūsu tiešsaistes piedāvājuma analīzi, optimizāciju un ekonomisko darbību) saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 28. pantu;
 • mūsu juridisko saistību nodrošināšanai nepieciešamās Datu apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts;
 • GDPR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts kalpo, kā juridiskais pamats gadījumā, ja būtisku interešu dēļ ir nepieciešama Datu Subjekta vai citas fiziskas personas Datu apstrāde;
 • apstrādes tiesiskais pamats, kas nepieciešams, lai veiktu uzdevumu, kas ir sabiedrības interesēs, vai Atbildīgajai Personai uzlikto pienākumu īstenošanai, ir GDPR 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts;
 • apstrādes likumīgais pamats, kas tiek veikta lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, ir GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts;
 • datu apstrādi citiem nolūkiem, nevis tiem, kuriem tie tika savākti, reglamentē GDPR 6. panta 4. punkts;
 • īpašo Datu kategoriju (saskaņā ar GDPR 9. panta 1. punktu) apstrādi regulē GDPR 9. panta 2. punkts.

Drošības pasākumi

Saskaņā ar tiesiskajām prasībām un ņemot vērā tehnikās iespējas, ieviešanas izmaksas un apstrādes veidus un mērķus, apjomu, apstākļus, kā arī atšķirīgu risku rašanās varbūtību un nopietnību fizisko personu tiesībām un brīvībām, Mēs ievērojam piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu riskam atbilstošu aizsardzības līmeni.

Datu kategorijas un tipi

Dati sevī iekļauj jebkādu informāciju, kura ir tieši vai netieši saistīta ar Klientu. Datu apstrāde ir jebkādas ar Datiem veiktās darbības (t.sk. ievākšana, reģistrēšana, uzglabāšana, mainīšana, pieejas nodrošināšana, izmeklēšanas veikšana, nodošana u.t.t.). Dati var tikt ievākti no Klienta, Klienta izmantoto pakalpojumu lietošanas, kā arī no citiem ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem vai privātiem reģistriem vai no citām trešajām personām.

Datu Subjektu kategorijas

Klienti, Tiešsaistes Piedāvājumu apmeklētāji un lietotāji (turpmāk tekstā saukti arī “Lietotāji”).

Apstrādājamo Datu veidi

 • identifikācijas dati (piemēram, vārds un uzvārds, personas identifikācijas kods (personas kods), dzimšanas datums);
 • kontaktu dati (piemēram, telefona numurs, adrese, tajā skaitā piegādes detaļas, e-pasta adrese, saziņas valoda);
 • satura un saziņas dati (piemēram, rakstiski ieraksti, fotogrāfijas, video, saziņa pa telefonu, e-pasts, ziņas un citi saziņas veidi, kā, piemēram, sociālie mēdiji);
 • lietošanas dati (piemēram, apmeklētās mājaslapas, veiktie darījumi, ieskaitot maksājumu datus, interese par noteiktu saturu, personiskie uzstādījumi, aptauju atbildes, dalība spēlēs un kampaņās, pieejas laiki);
 • meta/sakaru dati (piemēram, pieejas ierīces informācija, IP adrese, pieejas atrašanās vieta un laiks, citi sīkdatņu dati).

Apstrādes mērķi

 • tiešsaistes Piedāvājumu, to funkciju un satura nodrošināšana (piemēram, nodrošināt un pārvaldīt piekļuvi produktiem un pakalpojumiem, dot iespēju Klientiem izvēlēties un pasūtīt produktus un pakalpojumus, veikt darījumus un klienta iniciētus maksājumus, izmantojot vietējās, Eiropas un starptautiskās norēķinu sistēmas, veikt piegādes pakalpojumus, pārbaudīt pakalpojumu kvalitāti);
 • Klientu attiecību pārvaldīšana (piemēram, izpildīt juridiskās saistības un identitātes pārbaudi, atbildēt uz saziņas pieprasījumiem un sazināties ar Klientu, sniegt pierādījumus par komercdarījumiem vai citu sadarbību, uzlabot Klienta pakalpojumu pieredzi un attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus);
 • drošības pasākumi (piemēram, atļaut un kontrolēt piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbībai, novērst pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, aizsargāt Klienta un/vai Atbildīgās Personas intereses, ierobežot un izmeklēt jebkuru pakalpojumu ļaunprātīgu vai nelikumīgu izmantošanu, vai traucējumus);
 • mārketings (piemēram, piedāvāt un sniegt papildu pakalpojumus, ieskaitot Atbildīgās Personas vai rūpīgi izvēlētu sadarbības partneru personalizētus piedāvājumus, tostarp, balstoties uz Klienta izmantotajiem Tiešsaistes Piedāvājuma pakalpojumiem, uz to, kā Klients izmanto pakalpojumus, un uz to, kā Klients lieto digitālos kanālus (piemēram, veicot Klienta “profilēšanu”), veikt klientu aptaujas, organizēt spēles un kampaņas, tirgus analīzi un uzkrāt statistiku).

Atbildīgā Persona arī var ievākt statistiskus datus saistībā ar Klientu, kā, piemēram, tipisko uzvedību un dzīvesveida paradumus, kuri balstās uz demogrāfiskajiem datiem. Statistiski dati priekš segmentu/profilu izveides var tikt iegūti no ārējiem avotiem un var tikt kombinēti ar Atbildīgās Personas iekšējiem datiem.

Ekonomiskā analīze un tirgus izpēte

Lai noteiktu vispiemērotākos un noderīgākos risinājumus, kā arī nodrošinātu ekonomiski pamatotu uzņēmējdarbību, lai varētu atpazīt tirgus tendences, mūsu līgumpartneru un Klientu vēlmes, Mēs varam analizēt mums pieejamos datus par biznesa darījumiem, lietotāju profiliem, līgumiem, pieprasījumiem u.t.t. Šādu analīžu rezultātus lietojam tikai un vienīgi Mēs paši un tie netiek nodoti trešajām pusēm, izņemot anonīmus Datus ar apkopotām vērtībām.

Ar uzņēmējdarbību saistīta apstrāde

Mēs apstrādājam mūsu Klientu, ieinteresēto pušu un biznesa partneru līgumu datus (piemēram, līguma priekšmetu, ilgumu, klienta kategoriju), samaksas datus (piemēram, bankas datus, rēķinus, samaksu vēsturi), piegādes datus (piemēram, adrese un piegādes vēsture), lai sniegtu līgumiskos pakalpojumus, izpildītu administratīvos uzdevumus, kā arī mūsu biznesa organizēšanu, finanšu grāmatvedību un ievērotu tiesiskās saistības, piemēram, arhivēšanas pienākumu,  veiktu klientu apkalpošanu, mārketingu, reklāmu un tirgus izpēti. Mēs atklājam vai nosūtam datus grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, konsultantiem, kā, piemēram, nodokļu konsultantiem vai auditoriem, kā arī maksājumu pakalpojuma nodrošināšanas un pārvadāšanas  pakalpojumu piegādātājiem. Bez tam, balstoties uz mūsu ekonomiskajām interesēm, mēs uzglabājam informāciju par piegādātājiem, organizatoriem un citiem biznesa partneriem, piemēram, lai nodibinātu vēlāku kontaktu. Šie dati tiek uzglabāti patstāvīgi.

Apstrādes ģeogrāfiskais apgabals

Pamatā Dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā (ES/EEZ), taču atsevišķos gadījumos tie tiek nodoti un apstrādāti valstīs, kuras ir ārpus EU/EEZ. Mums ir likumīgas tiesības un interese uzlabot Tiešsaistes Piedāvājumu, saglabāt attiecības ar Klientiem, kā arī aizsargāt Mūsu Klientu datus. Dažos gadījumos tas var tikt panākts tikai sadarbojoties ar trešajām personām, ieskaitot tās, kuras reģistrētas ārpus EU/EEZ.

Datu pārsūtīšanas un apstrādes ārpus ES/EEZ gadījumā, Mēs darām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka valstij ārpus ES/EEZ, kurā atrodas Datu saņēmējs, būtu pietiekams datu aizsardzības līmenis, ir ieviesti atbilstoši aizsardzības pasākumi vai saņēmējs ir sertificēts saskaņā ar Privātuma Vairogu (Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/, attiecas uz Datu saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

Klienta konts, interneta veikalam nepieciešamā informācija

Lai apskatītu savus pirkumus, to vēsturi un ērtības dēļ saglabātu Datus turpmākiem pirkumiem, Klients var izveidot Klienta kontu. Klienta konta atvēršanai un reģistrācijai nepieciešamie obligātie dati (piemēram, vārds, parole un e-pasta adrese) tiks pieprasīti lietotājiem veicot konta atvēršanu. Visus konta reģistrēšanas laikā iegūtos datus, kā arī to izmantošanu var saglabāt un izmantot mērķiem, kas aprakstīti šajā Privātuma Politikā un “Tīmekļa vietnes - https://sunbeam-cosmetics.mozello.lv  un tajā izvietotā interneta veikala Lietošanas noteikumos“. Informācija par Klienta kontu un cita ar to saistīta informācija Klientam var tik nosūtīta uz viņa reģistrēto e-pastu.

Jaunumi un cita saziņa, izmantojot e-pastu

Veicot pirkumus e-veikalā klientam ir jānorāda sava e-pasta adrese. Šī e-pasta adrese var tikt izmantota darījuma apstiprinājuma, kā arī  jaunumu, piedāvājumu un citas informācijas nosūtīšanai. Piesakoties saņemt mūsu jaunumus un/vai citā veidā dodot atļauju saņemt informāciju caur e-pastu, Klients apstiprina savu piekrišanu par to saņemšanu un aprakstītajām procedūrām. Mēs nosūtam jaunumus, e-pastus un citus elektroniskus paziņojumus, kuri satur reklāmas informāciju (turpmāk tekstā arī “Jaunumi”), tikai balstoties uz saņēmēja piekrišanu. Mūsu Jaunumi var saturēt informāciju par mūsu pakalpojumiem, pakalpojumiem, kurus piedāvā mūsu partneri un Mums. E-pasta reģistrācija tiek saglabāta, lai varētu pierādīt reģistrācijas procesu atbilstoši likumdošanas prasībām.

Konkursi un Aptaujas

Mēs apstrādājam konkursu un aptauju dalībnieku Datus tikai saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem un tikai konkrēto konkursu vai aptauju nodrošināšanas, vadīšanas un apstrādes nolūkā. Lai organizētu šādus konkursus, Mēs varam izmantot arī ārējos pakalpojumu sniedzējus. Dalībnieku Dati var tikt nodoti citām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai veiksmīgi izpildītu aptauju un konkursu noteikumus (piemēram, lai nosūtītu balvas) vai ja dalībnieks ir apstiprinājis šāda veida nodošanu. Ja dalībnieku piedalīšanās ir publiska (piemēram, balsošanas vai iepazīstināšanas ar konkursa dalībniekiem, vai konkursa rezultātu un  uzvarētāja paziņošanas kontekstā), tad var tikt publicēti arī dalībnieku Dati. Ja aptaujas un konkursi notiek tiešsaistes platformā vai sociālajos tīklos (piemēram, Facebook vai Instagram) tiek piemēroti arī attiecīgo platformu lietošanas un Datu aizsardzības noteikumi.

Klienta, kā Datu Subjekta, tiesības

Klientam (Datu Subjektam) ir tiesības attiecībā uz viņa/viņas Datu apstrādi, kas tiek klasificēta kā Dati saskaņā ar GDPR. Šīs tiesības ir:

 • pieprasīt, lai viņa/viņas Dati tiktu laboti, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi;
 • iebilst pret viņa/viņas datu apstrādi, ja Datu izmantošana ir pamatota ar likumīgām interesēm, ieskaitot profilēšanu, tiešā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās);
 • pieprasīt izdzēst viņa/viņas datus, piemēram, tos kurus apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu, ja viņš/viņa ir atsaucis piekrišanu. Šādas tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad potenciāli dzēšamie dati tiek apstrādāti, pamatojoties arī uz citiem juridiskiem pamatiem, piemēram, vienošanos vai saistībām, kas balstītas uz piemērojamiem tiesību aktiem;
 • saņemt savus datus, kurus viņš/viņa pats/-i sniedz un kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma noslēgšanu rakstiskā vai elektroniskā formātā, un kurus bija iespējams pārsūtīt citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
 • atcelt savu piekrišanu viņa/viņas datu apstrādei;
 • netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, ieskaitot profilēšanu, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir juridiskas sekas vai tā var nozīmīgi ietekmēt Klientu. Šīs tiesības nav piemērojamas, ja lēmumu pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmumu pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem likumiem vai ja Klients ir sniedzis skaidru piekrišanu;
 • iesniegt datu aizsardzības iestādei sūdzības par datu izmantošanu vietnē www.dvi.gov.lv, ja viņš/viņa uzskata, ka viņa/viņas datu apstrāde pārkāpj viņa/viņas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.


Citi Datu saņēmēji

Citām personām un uzņēmumiem (līgumu apstrādātājiem, kopīgi atbildīgām personām vai trešajām personām) mēs izpaužam, pārsutām vai kā citādi piešķiram piekļuvi Datiem tikai piegādes un apmaksas pakalpojumu ietvaros vai likumā noteikto atļauju un saistību ietvaros, kā arī tad, ja tas tiek darīts, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (piemēram, juridiskajiem un nodokļu konsultantiem, finanšu iestādēm, kravas pārvadājumu uzņēmumiem un varas iestādēm, mājas lapas uzturētājiem). Mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus arī lai sazinātos ar Klientiem par mūsu un/vai mūsu partneru produktiem un pakalpojumiem, kā arī Tiešsaistes Piedāvājumu.

Mājas lapas un tiešsaistes veikala tehniskā uzturēšana

Mūsu izmantotie tehniskie uzturēšanas pakalpojumi kalpo šādu funkciju nodrošināšanai: infrastruktūras un platformas uzturēšana, datorapstrādes pakalpojumi, datu uzglabāšanas vietas un datu bāzes pakalpojumi, e-pasta nosūtīšana un apstrāde, drošības pakalpojumi un tehniskās uzturēšanas pakalpojumi, kuri nepieciešami Tiešsaistes Piedāvājuma darbībai.

Mēs un/vai mūsu tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs “tet” (https://www.tet.lv/par-tet/par-mums/dokumenti/privatuma-politika) apkopojam datus par katru piekļuvi serverim, kurā atrodas šis pakalpojums (tā sauktie servera log-faili). Piekļuves datos ietilpst: piekļūtās vietnes nosaukums, fails, piekļuves datums un laiks, pārsūtīto datu apjoms, paziņojums par veiksmīgu piekļuvi vai kļūdas paziņojums, pārlūka tips un versija, lietotāja operētājsistēma, atsauces URL (iepriekš apmeklētā lapa), IP adrese un pieprasījuma iesniedzējs.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji

Mēs izmantojam ārējos maksājumu pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu maksājumu darījumus. Maksājumu darījumiem piemēro šo maksājumu pakalpojumu nodrošinātāju noteikumus un nosacījumus, kā arī attiecīgo maksājumu pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības noteikumus.

Saraksts ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs izmantojam (taču neesam ierobežoti izmantot tikai šos):

 • Visa (https://www.visa.co.uk/legal/privacy-policy.html)
 • Mastercard (https://www.mastercard.co.uk/en-gb/about-mastercard/what-we-do/privacy.html)
 • PayPal (https://www.paypal.com/lv/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Dati, kurus apstrādā maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ietver datus, kā, piemēram, vārdu un adresi, bankas datus, kā, piemēram, kontu numurus vai kredītkaršu numurus, paroles, TAN un kontrolsummas, kā arī informāciju par līgumu, summu un saņēmēja informāciju. Informācija ir nepieciešama, lai izpildītu darījumus.

Piegādes/pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji

Mēs izmantojam ārējos pārvadājumu pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu preču nosūtīšanu Klientiem. Piegādes darījumiem piemēro šo pakalpojumu sniedzēju noteikumus un nosacījumus, kā arī attiecīgo nosūtīšanas pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības noteikumus.

Saraksts ar piegādes pakalpojuma sniedzēju, kurus mēs izmantojam:

Google Analytics- Mēs izmantojam Google pakalpojumus reklāmieguvumu mērīšanai, kā arī Google AdSense, Google AdWords un Tag Manager saskaņā ar Google lietošanas noteikumiem: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv.

Google izmanto sīkdatnes. Klienti var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā vai lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas pieejams šajā saitē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lv. Sīkdatnes radītā informācija par lietotāju tīmekļa vietnes izmantošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Google ir sertificēts saskaņā ar privātuma vairogu (Privacy Shield).

Mēs izmantojam Google Analytics, lai rādītu reklāmas, kuras Google un tā partneri ievieto mūsu reklāmas pakalpojumos, lietotājiem, kuri ir izrādījuši interesi par mūsu pakalpojumiem un/vai Tiešsaistes Piedāvājumu vai kuriem ir īpašas iezīmes (piemēram, intereses par noteiktām tēmām vai produktiem, kas ir noteikti, pamatojoties uz apmeklētājām vietnēm), kuras Mēs pārsūtam Google (tā saucamais “atkārtotais mārketings” vai “Google Analytics auditorijas”).

Tiešsaistes klātbūtne sociālajos medijos

Mēs izmantojam sociālos tīklus un platformas, lai varētu sazināties ar Klientiem, ieinteresētajām pusēm un lietotājiem, kuri ir aktīvi šajās platformās, un informēt viņus par mūsu pakalpojumiem un piedāvājumiem. Atsevišķos gadījumos Dati var tikt apstrādāti ārpus ES/EEZ. Tas var radīt risku lietotājiem, piemēram, apgrūtinot lietotāju tiesību ieviešanu. Dažos gadījumos lietotāju profilus var izveidot, pamatojoties uz lietotāja uzvedību un no tā izrietošajām lietotāju interesēm. Lietošanas profilus, savukārt, var izmantot, piemēram, sludinājumu izvietošanai platformās un ārpus tām. Lai iegūtu detalizētu aprakstu par attiecīgajām apstrādes darbībām un atteikšanās iespējām, lūdzu izmantojiet zemāk esošo informāciju par attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Informācijas pieprasījumus un lietotāju tiesības aizsardzības jautājumus vislabāk risināt tieši sazinoties ar attiecīgā ar pakalpojumu sniedzēju.

Saraksts ar sociālo mēdiju pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs izmantojam (taču neesam ierobežoti izmantot tikai šos):

– Facebook, Pages, Groups (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Konfidencialitātes Politika: https://www.facebook.com/about/privacy/, specifiski priekš Pages: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data;

– Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Konfidencialitātes Politika: https://policies.google.com/privacy;

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA). Konfidencialitātes Politika: https://help.instagram.com/519522125107875;


Sīkfaili

“Sīkfaili” (turpmāk tekstā arī sauktas par “sīkdatnes”) ir mazi faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā. Sīkdatnēs var uzglabāt dažādus datus. Sīkdatne galvenokārt tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par lietotāju (vai ierīci, kurā sīkdatne tiek glabāta) laikā, kad lietotājs apmeklē tiešsaistes pakalpojumu vai pēc tam. Pagaidu sīkdatnes jeb “sesijas sīkdatnes” ir sīkdatnes, kuras tiek izdzēstas pēc tam, kad lietotājs atstāj Tiešsaistes Piedāvājumu un aizver savu pārlūku. “Patsāvīgie” vai “noturīgie” sīkfaili tiek saglabāti pat pēc pārlūka aizvēršanas. Mēs lietojam sīkdatnes gan mūsu mājaslapā www.sunbeam-cosmetics.mozello.lv  un citos Tiešsaistes Piedāvājumos, gan sadarbībā ar mūsu partneriem un pakalpojumu sniedzējiem (piemēram e-pastos, reklāmās un taml.).

Mēs varam izmantot gan pagaidu, gan patstāvīgos sīkfailus.

Mēs lietojam sīkfailus dažādu, svarīgu funkciju nodrošināšanai. Piemēram:

 • personalizācijai (sīkfaili ļauj mums atcerēties darbības, kuras veicis Klients, lai varam piedāvāt saistītu saturu, kurā Klients varētu būt ieinteresēts. Mēs arī varam lietot sīkfailus, lai palīdzētu reklāmdevējiem rādīt reklāmas, kurās Klients varētu būt ieinteresēts);
 • preferencēm (mēs lietojam sīkfailus, lai atcerētos Klienta uzstādījumus un preferences, kā, piemēram, valodu, izmantoto valūtu un citus līdzīga veida uzstādījumus);
 • pieslēgšanās nodrošināšanai (sīkfaili ļauj Klientam pieslēgties un atslēgties novegan-fox.com);
 • drošībai (sīkfaili ir tikai viens, tomēr ļoti svarīgs, veids, kādā pasargājam Klientus no drošības riskiem. Piemēram, mēs izmantojam tos, lai identificētu kādu, kurš varētu mēģināt uzlauzt Klienta profilu);
 • analītikai (mēs lietojam sīkfailus, lai padarītu mūsu Tiešsaistes Piedāvājumus labākus. Piemēram, sīkfaili palīdz mums noteikt cik lietotāji ir iegādājušies konkrētus produktus vai izlasījuši konkrētus rakstus/informāciju, vai cik lietotāji ir atvēruši e-pastus, kurus mēs esam izsūtījuši. Mēs arī varam izmantot sīkfailus, lai palīdzētu citiem reklāmdevējiem vai reklāmu tīkliem saprast to, cik lietotāji ir redzējuši un mijiedarbojušies ar viņu reklāmām un to, cik lietotāji ir apmeklējuši viņu mājaslapas);
 • pakalpojumu sniedzēju funkciju nodrošināšanai (dažreiz mēs izmantojam trešo pušu IT drošības nodrošināšanas pakalpojumus vai lietojam trešo pušu analītikas pakalpojumu sniedzējus, lai palīdzētu mums saprast to, kā lietotāji lieto mūsu Tiešsaistes Piedāvājumus. Tā pat kā mēs, šie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkfailus).

Atzīmējot “Piekrītu”, kad atbilstošā informācija/pieprasījums tiek parādīts un/vai turpinot lietot vietni www.sunbeam-cosmetics.mozello.lv .  Klients piekrīt sīkfailu lietošanai.

Klientu iespējas ierobežot sīkfailu lietošanu

Ja Klients nevēlas, lai sīkfaili tiek uzglabāti datorā, Klients var deaktivizēt šo funkciju sistēmas uzstādījumos viņa/viņas pārlūkā. Uzglabātie sīkfaili var tikt izdzēsti pārlūka sistēmas uzstādījumos. Šie uzstādījumi var atšķirties katram pārlūkam, tādēļ iesakām Klientam skatīties konkrētā, viņa lietotā pārlūka uzstādījumos. Piezīme: Sīkfaili, kurus Klients deaktivizē, ir piesaistīti konkrētajai ierīcei, kuru Klients lieto tajā brīdī. Ja Klients izdzēš pārlūka datus un apmeklē mūsu mājaslapu vēlreiz, var tikt aktivizēti jauni sīkfaili.

Sīkfailu izslēgšana var novest pie Tiešsaistes Piedāvājuma funkcionalitātes ierobežojumiem.

Datu glabāšanas periodi

Dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā nepieciešams. Saglabāšanas periods var būt pamatots ar līgumiem ar Klientu, atbildīgās personas likumīgajām interesēm vai piemērojamajiem likumiem (kā, piemēram, likumiem, kas saistīti ar grāmatvedību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, noilgumu, civillikumu u.t.t.).

Kā sazināties ar mums

Klienti var sazināties ar Atbildīgo Personu par jebkādiem jautājumiem, tai skaitā piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem izmantot Datu Subjekta tiesības un sūdzībām par Datu izmantošanu. Atbildīgās Personas kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.sunbeam-cosmetics.mozello.lv sadaļā Kontakti. Sazinoties ar mums (kā, piemēram, izmantojot kontaktinformācijas veidlapu, e-pastu vai sociālos medijus), kontaktinformācijas apstrādei tiek izmantota lietotāja informācija. Lietotāja datus var uzglabāt Klientu attiecību pārvaldības programmā vai kādā citā salīdzināmā izziņas sistēmā.

Derīgums, izmaiņas un atjauninājumi

Atbildīgajai Personai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt šo Privātuma Politiku, ievērojot spēkā esošos likumus, paziņojot Klientam par visiem grozījumiem tīmekļa vietnē, pa pastu, e-pastu vai citā veidā (kā, piemēram, izmantojot masu informācijas līdzekļus) ne vēlāk kā mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā. Mēs lūdzam Klientus regulāri iepazīties ar mūsu Privātuma Politikas saturu. Mēs labosim un papildināsim šo Privātuma Politiku, tiklīdz mūsu veiktās izmaiņas Datu apstrādē to prasīs.